Medicatiebeoordeling door ziekenhuisapotheker verlaagt risico op heropname

Bewijs voor de effectiviteit van medicatiebeoordelingen (gerandomiseerde trial, 4 ziekenhuizen, ca. 1450 patiënten, Denemarken):

Aanleiding voor dit onderzoek?
Regelmatig worden patiënten die met veel geneesmiddelen (polyfarmacie) uit het ziekenhuis zijn ontslagen, opnieuw opgenomen. Heropname heeft aanzienlijke negatieve gevolgen voor patiënt en maatschappij.

Onderzoeksvraag
Verlaagt een medicatiebeoordeling, een gesprek met de patiënt en follow-up door een ziekenhuisapotheker het aantal heropnames en SEH-bezoeken van patiënten met polyfarmacie?

Belangrijkste resultaten
In totaal deden 1467 patiënten mee met het de studie, met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar. Vergeleken met gebruikelijke zorg waren er in de groep met de uitgebreide medicatiebeoordeling significant minder heropnames binnen 30 dagen (hazard ratio (HR): 0,62; 95%-BI: 0,46-0,84) en binnen 180 dagen (HR: 0,75; 95%-BI: 0,62-0,90); ook het totaal van heropnames en SEH-bezoek was lager (HR: 0,77; 95%-BI: 0,64-0,93; ‘number needed to treat’: 12). Er was geen verschil in geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames.

Conclusies voor de praktijk
Tot op heden was er nauwelijks bewijs voor dat een medicatiereview effectief is. Deze studie laat zien dat een goed uitgevoerde medicatiebeoordeling tot gunstige uitkomsten voor de patiënt kan leiden. Dit pleit ervoor om meer aandacht te besteden aan het betrekken van de patiënt en het borgen van medicatieaanbevelingen in de keten, ook in de Nederlandse situatie, waar de eerste lijn de spil vormt in de uitvoering van de medicatiebeoordeling.

Bron/auteur: W.Knol, NtvG

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *