Home

Welkom op deze site, waarop u meer kunt lezen over de medicatiebeoordeling, en hoe u zo’n medicatiereview bij ons kunt aanvragen als uw arts of apotheker hieraan niet, of niet voldoende mee kan werken.

(Volgens de ouderenbonden komen zo’n 750.000 mensen in aanmerking voor een medicatie-beoordeling, dat is 375 per apotheek. De meeste apotheken halen er dit jaar met moeite 100, vanwege de hoge werkdruk.)

Bent u zelf arts of apotheker en kunt u ondersteuning gebruikten bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen? Kijk dan op onze speciale pagina voor

Wij willen graag iedereen de mogelijkheid bieden om tegen een eerlijke, lage prijs deskundig en onafhankelijk advies met betrekking tot geneesmiddelgebruik te ontvangen.

Bij ons bent u zelf nauw betrokken bij het tot stand komen van een medicatiebeoordeling.

Neemt u contact met ons op en u ontvangt een vrijblijvende offerte en overzicht van onze diensten.

Wat is een medicatiebeoordeling?

Een medicatiebeoordeling, of ook wel medicatiereview, geeft een actueel beeld van het huidige geneesmiddelgebruik van een persoon, waarbij eventuele problemen en verbeteringen in kaart worden gebracht, resulterend in een behandelplan of behandeladvies.

De informatie, die nodig is voor het beoordelen van de medicatie, komt van drie partijen: arts, apotheker en patiënt.

Tegenwoordig stellen de richtlijnen van apotheker en huisarts medicatiebeoordelingen bij kwetsbare patiënten min of meer verplicht. De inspectie (IGZ) geeft sinds enkele jaren minimumeisen per praktijk en controleert hierop.

Het initiatief tot het uitvoeren van een medicatie-beoordeling ligt daarbij dus meestal bij huisarts of apotheker, en helaas voldoen niet alle praktijken aan de (minimale) eisen. Niet iedereen, die een medicatiebeoordeling verdient, krijgt deze in de praktijk.

Bij ons kunt u zelf, als patiënt, het initiatief nemen mocht uw eigen apotheker en/of huisarts niet meewerken.

Over ons

Joost Koch, een zelfstandig, onafhankelijk apotheker met ruime ervaring biedt medicatiebeoordelingen voor particulieren aan. U neemt als patiënt zelf het initiatief, u betaalt (laag tarief!) en u bepaalt dus.

Uiteraard tevens inzetbaar ter ondersteuning van huisartsen en apothekers bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen.

Joost Koch, specialist openbaar apotheker (specialistenregister KNMP)

BIG-geregistreerd, zie het BIG-register.

Nieuws

Week van de valpreventie. Ook een medicatiebeoordeling hoort daarbij!

Valpreventieweek 2018: “Hup, in de Benen!” De eerste week van oktober staat in het teken van valpreventie: ‘Hup, in de Benen!’. In Nederland maakt iedere vijf minuten een 65-plusser een val waardoor hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet. Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij …

Medicatiebeoordeling door ziekenhuisapotheker verlaagt risico op heropname

Bewijs voor de effectiviteit van medicatiebeoordelingen (gerandomiseerde trial, 4 ziekenhuizen, ca. 1450 patiënten, Denemarken): Aanleiding voor dit onderzoek? Regelmatig worden patiënten die met veel geneesmiddelen (polyfarmacie) uit het ziekenhuis zijn ontslagen, opnieuw opgenomen. Heropname heeft aanzienlijke negatieve gevolgen voor patiënt en maatschappij. Onderzoeksvraag Verlaagt een medicatiebeoordeling, een gesprek met de patiënt en follow-up door een …

KNMP: Pleidooi voor nog sterkere zorgfunctie apothekers

Met de vergrijzing in Nederland melden zich de komende jaren aan de apotheekbalie meer en meer patiënten, die intensieve farmaceutische zorg behoeven. Dit heeft consequenties voor het werk en de rol van de apotheker. Het rapport ‘Versterking van de zorgfunctie van openbaar apothekers’ kijkt vooruit en komt met adviezen. Samenvatting rapport: Door de vergrijzing stijgt …

Contact

Neemt u contact met ons op via:

info@medicatiebeoordeling.online

0628121420