Home

Welkom op deze site, waarop u meer kunt lezen over de medicatiebeoordeling, en hoe u zo’n medicatiereview bij ons kunt aanvragen als uw arts of apotheker hieraan niet, of niet voldoende mee kan werken.

(Volgens de ouderenbonden komen zo’n 750.000 mensen in aanmerking voor een medicatie-beoordeling, dat is 375 per apotheek. De meeste apotheken halen er dit jaar met moeite 100, vanwege de hoge werkdruk.)

Bent u zelf arts of apotheker en kunt u ondersteuning gebruikten bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen? Kijk dan op onze speciale pagina voor

Wij willen graag iedereen de mogelijkheid bieden om tegen een eerlijke, lage prijs deskundig en onafhankelijk advies met betrekking tot geneesmiddelgebruik te ontvangen.

Bij ons bent u zelf nauw betrokken bij het tot stand komen van een medicatiebeoordeling.

Neemt u contact met ons op en u ontvangt een vrijblijvende offerte en overzicht van onze diensten.

Wat is een medicatiebeoordeling?

Een medicatiebeoordeling, of ook wel medicatiereview, geeft een actueel beeld van het huidige geneesmiddelgebruik van een persoon, waarbij eventuele problemen en verbeteringen in kaart worden gebracht, resulterend in een behandelplan of behandeladvies.

De informatie, die nodig is voor het beoordelen van de medicatie, komt van drie partijen: arts, apotheker en patiënt.

Tegenwoordig stellen de richtlijnen van apotheker en huisarts medicatiebeoordelingen bij kwetsbare patiënten min of meer verplicht. De inspectie (IGZ) geeft sinds enkele jaren minimumeisen per praktijk en controleert hierop.

Het initiatief tot het uitvoeren van een medicatie-beoordeling ligt daarbij dus meestal bij huisarts of apotheker, en helaas voldoen niet alle praktijken aan de (minimale) eisen. Niet iedereen, die een medicatiebeoordeling verdient, krijgt deze in de praktijk.

Bij ons kunt u zelf, als patiënt, het initiatief nemen mocht uw eigen apotheker en/of huisarts niet meewerken.

Over ons

Joost Koch, een zelfstandig, onafhankelijk apotheker met ruime ervaring biedt medicatiebeoordelingen voor particulieren aan. U neemt als patiënt zelf het initiatief, u betaalt (laag tarief!) en u bepaalt dus.

Uiteraard tevens inzetbaar ter ondersteuning van huisartsen en apothekers bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen.

Joost Koch, specialist openbaar apotheker (specialistenregister KNMP)

BIG-geregistreerd, zie het BIG-register

Nieuws

“Combiconsult, een korte medicatiebeoordeling door een apotheker in de huisartsenpraktijk”

Pilot: combi-consult Probleem: Ouderen die minder dan vijf geneesmiddelen gebruiken en jonger dan 65 jaar zijn, missen vaak een controle op juist medicatiegebruik. De angst voor bijwerkingen kan leiden tot verslechterde therapietrouw. De expertise van de apotheker binnen de multidisciplinaire ketenzorg wordt nog onvoldoende ingezet. Opzet: Het combiconsult is een korte, gestructureerde medicatiebeoordeling door de …

‘Huisarts wil overleg over medicatie oudere met meerdere ziekten – polyfarmacie’

Huisartsen willen overleggen met andere huisartsen en apothekers over het medicatiebeleid voor ouderen met multimorbiditeit (red. met polyfarmacie). Dit hebben zij aangegeven in het promotieonderzoek van NIVEL-onderzoeker Judith Sinnige. … Huisartsen gaan niet allemaal op dezelfde manier om met patiënten met polyfarmacie. Zo zijn er grote verschillen in het aantal geneesmiddelvoorschriften per huisartsenpraktijk, stelt NIVEL-onderzoeker Sinnige …

Contact

Neemt u contact met ons op via:

info@medicatiebeoordeling.online

0628121420